ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าคืนมายัง Nongcase ก่อน และ Nangcase จะคืนเงินให้หลังจากตรวจสอบสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการขอคืนสินค้า